English | Deutsch | Español

Actéon (Marc Antoine Charpentier)

Dartington International Summer School (1 & 2 agosto 2012)

Dirección musical

Robert Howarth

Dirección de escena / escenografía

Matthias Janser

Escenografía / dirección de escena

Andrew Walsh

Illuminación

Aaron J Dootson

Actéon

David Douglas

Diane

Sarah Parkin

Aréthuze

Chloe Saywell

Daphné

Frederique Klooster

Hyale

Helen Stanley

Junon

Hanna-Liisa Kirchin

Jupiter

Abe Buckoke